Behandling av ADHD

Sist oppdatert
14
.
04
.
2021
Kategori

Behandling av ADHD har som hovedmål å redusere symptomer og bedre funksjon i hverdagen. 

Noe av det viktigste du kan gjøre som forelder til et barn med ADHD eller hvis du har blitt diagnostisert med ADHD, er å tilegne deg kunnskap om tilstanden.

Dagens behandling innebærer først og fremst psykososiale tiltak. Medikamenter forsøkes ofte, og de skal da alltid kombineres med psykososiale tiltak rundt barnet.

Behandlingen har som hovedmål å redusere ADHD-symptomer, bedre funksjonen i hverdagen og forhindre eller begrense utvikling av tilleggsproblemer. Den vil som regel være omfattende og innebærer gjerne at spesialpedagogiske, psykologiske/psykiatriske, medisinske og psykososiale tiltak tas i bruk.

Tiltak vil kunne omfatte:

Andre hjelpe- og støttetiltak, slik som foreldreveiledning

Behandling av samtidige komorbide tilstander:


← Tilbake til oversikten